TheGridNet
The Phoenix Grid

Praise of Pentecost Church

(0)

Lĩnh vực thực hành

Tiếp xúc

742 W Southgate Ave
85041

Vị trí

Trong khoảng

Dấu c&ách; Sơ Alphin có trái tim dành cho khu vực Nam Phoenix đã làm việc theo nhiều thập niên để tiến xa hơn vương quốc của Chúa ở đó.

Established in 2016

Specialities

Nhiệm vụ của chúng ta là tôn vinh Jesus, truyền đạt những gì đã mất, để nuôi dưỡng và trở thành môn đồ của những tín đồ và để sống với lòng thương xót của Chúa trong cộng đồng chúng ta.

&Dấu hiệu;tem; Sơ Alphin có trái tim dành cho khu vực Nam Phoenix đã làm việc theo nhiều thập niên để tiến xa hơn vương quốc của Chúa ở đó.

Gene A.
Chủ doanh nghiệp

Bộ sưu tập